Sejarah Singkat Logika Yang Harus Anda Ketahui

Sejarah Singkat Logika Yang Harus Anda Ketahui – Pada era Yunani donatur hukum mengenai pandangan yang sangat popular merupakan Aristoteles. Karya- karya masuk akal hasil pemikirannya diucap organon( alat buat berasumsi).

Sejarah Singkat Logika Yang Harus Anda Ketahui

 Baca Juga : Kelompok dalam Logika dan Metodologi Sains

gitit – Karya- karya yang diperoleh antara lain merupakan Batari Hermineias( mengenai tetapan), Analitika Protera( mengenai pandangan yang benar), Analitika Hustera( mengenai pandangan yang betul), Topika( mengenai metode buat meyakinkan sesuatu bukti perkataan), serta Batari Sofistikon Elekton( mengenai pembuktian yang tidak benar serta tidak betul).

Banyak bermunculan banyak orang yang menulis mengenai akal sehat sehabis Aristoteles, semacam Yohanes dari S. Thomas pada era ke- 16 menulis penafsiran mengenai akal sehat ialah Curcus Philosopichus serta berikan asumsi kepada catatan Aristoteles.

Di era yang sama di Inggris, Itali serta di Francis Bacon , Galileo Galilei, menulis banyak tentang pembuktian induktif dari eksperimen peristiwa di bumi serta menciptakan hukum terkini.

Namun filosofi yang mereka menghasilkan banyak menentang filosofi Aristoteles, Galilei memakai tata cara eksperimental buat serta menentang ajaran- ajaran fisis dari Aristoteles.

Sebaliknya Bacon menentang filosofi akal sehat Aristoteles ataupun organon jadi Novum Organon ataupun diucap pula akal sehat terkini yang dasarnya bukan atas prinsip- prinsip biasa namun tanda- tanda jelas ataupun kejadian. Sehabis itu seluruh filosofi akal sehat Aristoteles nyaris di lupakan, walaupun sedang diakui oleh sebagian orang semacam Leibnitz namun mengubah namanya jadi akal sehat formalistis.

Pada era Islam, banyak bermunculan filsuf yang memindahkan buatan Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Semacam Johana bin Patk yang memindahkan novel Aristoteles ke bahasa Arab jadi Manqulatu- Assyarat li Aristu dekat era ke- 18.

Kemudian terdapat pula Ibnu Sikkit Jacub Al- Nahwi( 1803- 859 Meter) berikan pendapat kepada filosofi Aristoteles serta membuat novel bertajuk Ishlah- Manthiqi, pemindahan ini tidak dilarang oleh kalangan gereja. Terdapat pula Ishalk bin Hunain yang memindahkan buatan Aristoteles ke bahasa Arab jadi Manqurat- li Aristu serta Kitabu Aristhathalis- Armanias, seluruh pemindahan itu cuma berupa bagian- bagian saja alhasil kurang global serta tidak bisa dimengerti dengan cara komperhensif.

Namun terdapat filsuf Arab yang menyalinnya dengan cara global, ialah Al- Farabi( 873- 950 Meter) sebab beliau menguasai bahasa Yunani Berumur( Greek). Beliau menciptakan 4 buatan dibidang akal sehat, ialah, Kutubul Manthiqil- Tsamaniyat( memberika pendapat 7 bagian filosofi Aristoteles), Muqaddamal Isaguji Allati Wadha’ a Purpurius, Risalat Fil- Manthiqi, al- qaula fi syaraitti- yaqini( mangulas syarat- syarat antagonisme Aristoteles), serta Risalat Fil- Qias, fushulun yahtajju ilaiha fi- shina’ atil( mangulas mengenai silogisme serta persyaratan hukum Aristoteles).

Pada era ke- 14, akal sehat ditentang oleh buku yang di untuk oleh Ahmad Ibnu Tsiniah yang membuat buku mengenai ketangkasan pendukung keagamaan menangkis akal sehat Yunani, serta apalagi dikeluarkan hukum tabu buat menekuni akal sehat.

Kemajuan akal sehat terus menjadi gelap di era ke- 15, serta mulai timbul lagi di era ke- 20 sebagian catatan mengenai akal sehat buatan Ibnu Khaldun, Angkatan laut(AL) Duwani, serta Angkatan laut(AL) Akhadari.

Julukan akal sehat awal kali timbul pada Filsuf Cicero( era ke- 1 saat sebelum Kristen) namun dalam maksud“ seni berdebat”. Alexander Aphrodisias( dekat permulaan era ke- 3 setelah Kristen) merupakan orang awal yang mempergunakan tutur‘ akal sehat’ dalam maksud ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pandangan kita.