Sandbox

S—asdf categories: test, tset, zzzz … test-it-ks CHEJv-Wiki

newpage123

the biologists would love the R integration, but with no wysiwig the administrators couldn’t handle it.

Practice Wiki

so no gui editor like gollum ?

bold

So I would have to manually edit all special formatting. Not a huge deal, but a bit annoying…

like this italics?!

Inline math: \(a = \frac{1}{\pi\times\pi}\)

Inline: \(\alpha\)

\[ \frac{1}{\pi} \sum_{i=0}^{5}{A_i} \]

Operations and Procedures

 1. This
 2. is
 3. a
 4. numbered
 5. list
this.is("code");
term
definition orange
orange fruit
apple
pear
plum

Paragraph text

We’re going to write a paragraph. It’s not a very long paragraph. But by all definitions that count, it certainly is a paragraph!

Generate a new file

Generating a new file by setting a link to an unknown file: New File

Tables

column1 col2 superlongcolumn3
1 2 42
asdf slightly longer test whatever
only col3

So what about images?

Evil hissing Cacodemon

Evil hissing Cacodemon

and here is a second image:

Public Domain Diagram

and with inline:

Public Domain Diagram

Public Domain Diagram

Tables

100
101
102
qsort []   = []
qsort (x:xs) = qsort (filter (< x) xs) ++ [x] ++
        qsort (filter (>= x) xs)
echo $foo + $bar;
long some_function();
/* int */ other_function();
 
/* int */ calling_function()
{
  long test1;
  register /* int */ test2;
 
  test1 = some_function();
  if (test1 > 0)
     test2 = 0;
  else
     test2 = other_function();
  return test2;
}
 lm(y ~ x)
 class(x)
 import std.stdio;

 void main() {
  writeln("Hello, World!");
 }

Állapot alapú modellezés

1. feladat

Fogalmak:

 • Adatbázisszerver: hosszútávon tároljuk az adatokat
 • Alkalmazásszerver: az üzleti logikáért felelős alkalmazást futtatja
 • Webszerver: megjelenítést felelős, generálja a HTML oldalakat

Válaszok:

 1. Nem. A három közül pontosan egynek kell igaznak lennie minden időpillanatban.
 2. Nem. Egyszerre több gép is dolgozhat.
 3. Igen. Természetesen elképzelhetők további állapotok is, pl. hibernált.
 4. Igen, ez egy végtelen állapotteret eredményez. A kizárólagosság mellett fontos vizsgálni, hogy teljes-e. Pl. 3,5 vagy \(-9\) kérés nem lehet a rendszerben, ezért teljes.
 5. Igen, ha egyszerre egy kérés lehet a rendszerben. Ezzel azonban a modellünk nem lesz alkalmas terhelések vizsgálatára.
 6. Igen, ez teljes és kizárólagos, ezért alkalmas állapotpartíciónak. Ez az állapotmentes modell. Állapotmentes protokollokat (pl. a HTTP-t) érdemes lehet így modellezni.

2. feladat

 1. {piros, sárga, zöld, piros-sárga, villogó sárga, kikapcsolt}, röviden: \(S = \{p, s, z, ps, \bar{s}, \emptyset\}\). Ez kizárólagos és teljes. A kezdeti állapot: \(p\).

 2. \(S_p = \{p, \emptyset\}\), \(S_s = \{s, \bar{s}, \emptyset\}\), \(S_z = \{z, \emptyset\}\). Másik színű filccel érdemes berajzolni az egy és a három állapotváltozós modell közötti kapcsolatokat, pl.
  • p esetén \(S_p = \{p\}, S_s = \{\emptyset\}, S_z = \{\emptyset\}\)
  • direkt szorzat: \(S_p \times S_s \times S_z\), \(2 \times 3 \times 2 = 12\) elemű lesz.

  Ebből természetesen nem minden állapot fordul elő: \(S \subset S_p \times S_s \times S_z\)

  \(S_p \times S_s \times S_z\) \(s\) \(\bar{s}\) \(\emptyset\)
  \(p\) \(z\) \(psz\) \(p\bar{s}z\) \(pz\)
  \(\emptyset\) \(\underline{ps}\) \(p\bar{s}\) \(\underline{p}\)
  \(\emptyset\) \(z\) \(sz\) \(\bar{s}z\) \(\underline{z}\)
  \(\emptyset\) \(\underline{s}\) \(\underline{\bar{s}}\) \(\underline{\emptyset}\)

  Az aláhúzott állapotok az eredeti állapottérben is megjelennek.

 3. Érvényes állapotátmeneti szabályok állapotgráfja a 6 állapot között. A kezdőállapotot “villámmal” szokás jelölni (ld. diasor). Sok tervezői döntéssel szembesülünk:

  • Kötelezően pirosnak kell lennie bekapcsolás után? (igen)
  • Csak a szabályos működést modellezzük? (igen)
  • Ha elmegy az áram, az hibás működés? (vegyük úgy, hogy csak tervezett áramszünetek vannak)
  • Pirosból pirosba mehet? (nem rajzoljuk fel, mert semmi sem történik)
  • Piros-sárgából mehet pirosba, pl. baleset esetén?

  Általános tanácsok: ha egy élet behúzunk, akkor megtörténet. Ha nem húzzuk be, akkor nem történhet meg. Semmiképpen sem praktikus teljes gráfot rajzolni.

  Állítólag a KRESZ könyv nem adja meg az átmeneteket.

  Az állapotgép bárhonnan kerülhet kikapcsolt (\(\emptyset\)), ill. villogó (\(\bar{s}\)) állapotba (utóbbi esetén kivéve kikapcsolt állapotból).

  Egy lehetséges megoldás:

 4. Bontsuk fel a piros állapotot két állapotra: piros és a gyalogosoknak folyamatos zöld (\(p_{fz}\)), piros és a gyalogosoknak villogó zöld (\(p_{vz}\)). Az állapotgráfra is vigyük át a változtatást: a két állapot között \(p_{fz} \rightarrow p_{vz}\) átmenet van, a többi értelemszerűen berajzolandó.

  Itt tovább lehet gondolni azt, hogy szükség van-e olyan állapotra, amikor az autósoknak és a gyalogosoknak is piros a lámpa. Ha az előző részben úgy döntöttünk, hogy a lámpának kötelezően pirosnak kell lennie bekapcsolás után, akkor itt is érdemes ezt megvalósítani: ebben az esetben a piros állapotot három állapotra kell felbontani: \(p_{p}, p_{fz}, p_{vz}\).

 5. 4-állapotú állapotpartíció, fogyasztások: \(0, 1/2, 1, 2\) (egyszerre mindhárom nem világíhat). Az 1-es állapotra rajzolhatnánk hurokélet (pl. zöld \(\rightarrow\) sárga \(\rightarrow\) piros esetén mindig csak egy lámpa világít), de ezt nem tesszük meg, mivel nem figyelhető meg kívülről. Többszörös éleket (ha nincs rajtuk különböző bemenet/kimenet) nem rajzolunk be.

3. feladat

Fontos, hogy csak egy billentyűt kell feltüntetnünk az állapotgépen. Egy lehetséges megoldás az alábbi:

4. feladat

A teljes állapottér legfeljebb \(4^{10}\) állapotból áll. \(4^{10} = 2^{20} = (2^{10})^2 \approx 10^6\). Természetesen nem biztos, hogy valóban ennyiből fog állni: az első feladatban a három állapotváltozó direktszorzata egy 12 állapotú állapotteret feszített ki, de a valódi állapotgép ezeknek csak egy valódi részhalmazán működött.

5. feladat

 1. Egy úgy dönthető el, ha végignézünk minden állapotot és a kimenő élekre ellenőrizzük, hogy mindegyikből csak egy megy-e ki egy adott bemenetre. Ennek megfelel az állapotgépünk, azonban van olyan állapotátmenet, amelynél \(-\) karakter van a bemeneten.

  A \(-\) karakter (formális nyelvekben gyakran \(\varepsilon\)) jelentése: bemeneten “nem olvasunk semmit” (bármikor megtörténhet az állapotátmenet), ill. kimeneten “nem adunk ki semmit”. Ilyen van a \(c\) és az \(a\) állapotok között, ezért a modell nemdeterminisztikus, \(c\) állapotban spontán \(z\)-t adhat ki.

  Fontos, hogy a \(-\) jelentése nem ugyanaz, mint a digitális technikában – ott “don’t care”-t jelent, vagyis bemenet esetén olvasunk, de mindegy, hogy mit; kimenet esetén írunk, de mindegy, hogy mit.

  Az állapotgép mindenképp el fog jutni \(c\)-be, így (prioritások nélkül) nem tudjuk determinisztikussá tenni állapotok/átmenetek felvételével.

 2. Az absztrakciót definiáló fv. szerint mindig csak egyféleképp lehet csinálni. Az \(a\) és a \(b\) állapotok összeolvadnak, az \(1/y\) állapotátmeneti szabályok (élek) is összeolvadnak.

 3. A lehetőségek száma a következő. A kezdőállapot lehet \(e\) és \(f\) is (2). A három ki-, ill. bemenő állapotátmeneti szabály külön-külön háromféle lehet változhatnak (pl. \(c\)-ből \(0\)-ra \(e\)-be, \(f\)-be vagy mindkettőbe menjen), ez \(3^3 = 27\). Az \(1/y\) hurokél 4 helyre is kerülhet, de legalább egy helyre kerülnie kell. Ezek behúzására összesen \(2^4-1 = 15\)-féle lehetőség van (mindegyik egyformán “jó”). Ez összesen \(2 \times 27 \times 15 = 810\) lehetőség.

  Ennek magyarázata, hogy a finomított modell több információt tartalmaz, mint az absztrakt.

 4. A b) részhez hasonlóan ismét csak egy lehetőségünk van.

 5. Azon átegmenetek esetén, ahol \(z\) van a kimeneten (\(c \rightarrow a, c \rightarrow c, c \rightarrow b\)), háromféle lehetőségünk van: csak \(z_1\)-es átmenetet veszünk fel, csak \(z_2\)-es átmenetet veszünk fel vagy mindkét átmenetet felvesszük (párhuzamos élekként). Így összesen \(3^3 = 27\) lehetőségünk van.

6. feladat

Két állapotgép partícióinak szorzata az állapothalmazok Descartes-szorzata. A gépek ugyanazt az \(i\) inputot olvassák mindketten.

Szinkron szorzat: az állapotgépeket egyszerre léptetjük. Nagyon fontos, hogy minden állapotra megvizsgáljuk, hogy 0, 1, ill. \(-\) bemenetre milyen állapotba kerülnek és az átmenet során milyen kimenetet adnak. Az alábbi ábrán az \(\langle a, g\rangle\) és az \(\langle a, h\rangle\) állapotokat vizsgáltuk meg a lehetséges bemenetekre.

Felmerül a kérdés, hogy az \(M_1\) állapotgép \(c\) állapot \(-\) bemenetű hurokéle bekerül-e a szinkron szorzatba. Nem, mert az \(M_2\) állapotgépnek nincs olyan állapotátmenete, ami \(-\) bemenetre történne meg.

Aszinkron szorzat: minden állapotátmeneti él lemásolódik a szorzatállapotokra. Ezt két állapotgép egyszerűen elkészíthetjük, ha felvesszük az állapotok Descartes-szorzatát és az átmeneteket úgy rajzoljuk be, hogy a \(M_1\) átmenetei függőlegesen, \(M_2\) átmenetei vízszintesen szerepelnek az ábrán.

My Gitit

New Page

I’m making a change at the end of the doc

a link to hiking link to hiking

hello world

hello world 2

hello world 3

hello world 12